Het kan zijn dat de iZettle reader geen goede verbinding maakt met uw bluetooth. Probeert u dan de volgende stappen te doorlopen.

1. Controleer of u de iOS versie kunt updaten en doe dit indien dit mogelijk is.
2. Start de tablet opnieuw op
3. Houdt de aan- en uit-knop van de iZettle reader ongeveer 20 seconden ingedrukt totdat u een piep hoort.
4. Verbindt hierna de iZettle reader opnieuw en als de iZettle reader nog tussen de Bluetooth apparaten staat die onthouden worden, laat de telefoon deze dan eerst vergeten.

Werkt dit ook niet?

Probeer dan als volgt de fabrieksinstellingen terug in te stellen:

- Druk 1-3-7-9-1-3-7-9 snel achterelkaar
- Druk op het cijfer 2 tot u op 'Settings' staat, druk op de blauwe toets
- Druk op het cijfer 2 tot u op 'Bluetooth' staat, druk op de blauwe toets
- Druk op het cijfer 2 tot u op 'Master Reset' staat, druk op de blauwe toets
- Na ca. 3 seconden hoort u een luide piep
- Druk 3 maal op de rode toets met het kruisje
- Koppel de kaartlezer opnieuw

Heeft u het antwoord gevonden?