Onder het tabblad aanpassen bij je weborder instellingen kun je o.a. de tekst van je widget veranderen. Standaard staat deze op: Heb je Honger?

Vul een andere slogan in bij widgettitel.

Bij links of rechts kun je selecteren aan welke kant op je website de widget zich bevindt.

Selecteer een standaard kleur voor de widget of een eigen kleurcode.

Heeft u het antwoord gevonden?