Om een Yomani pinautomaat contact te laten maken met het Terminal Management Systeem (XENTURION) is het benodigd om een zogenaamde "Request for CTMP" uit te voeren. Middels deze functie is het mogelijk om nieuwe automaat-instellingen en/of betaalproducten op te halen. Hoe u dit doet, leest u hieronder.

  • Druk op de klantenmodule vlot achter elkaar (dus niet tegelijkertijd) op de toetsen:

[CORR] + [F1] + [F2] + [F3] + [STOP]

  • Na een correcte uitvoer van bovenstaande handeling hoort u viermaal een toonsignaal (4 keer een belletje). Hoort u deze niet: probeer het dan nogmaals.
  • Hierna voert de automaat een CTMP (inbelsessie naar XENTURION) uit. U ziet dan afwisselend de melding EVEN GEDULD / XENTURION op het beeldscherm.
  • Wacht geduldig (enkele minuten) totdat de automaat weer terug is in het beginscherm UW KAART AUB.

Nu bent u klaar, het proces is voltooid.

Heeft u het antwoord gevonden?